[Image] Josh Talbot-Smith

Josh Talbot-Smith

Height 185cm

Eye colour Blue

Hair colour Brown